11 maja w Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej odbyły się pierwsze szkolenia komputerowe dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. W dwóch grupach wolontariusze z parafii – pw. Matki Boskiej Fatimskiej na Żabiance, Chrystusa Zbawiciela z Osowej, Matki Bożej Bolesnej z Gdańska, Najświętszej Marii Panny – Gwiazda Morza z Sopotu oraz z parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego z Gdańska Wrzeszcza – uczyli się korzystać z poczty elektronicznej, wyszukiwać potrzebne w dalszej pracy informacje, jak poruszać się we wszechobecnym internecie i jak np. pobierać bierzące informacje ze strony Caritas. Wszystko to z myślą ulepszeniu i ułatwieniu swojej pracy w ramach Parafialnych Zespołów Caritas.

Następne takie szkolenie planujemy 25 maja od godziny 15:30 do 19:00 już zapraszamy na nie kolejnych ochotników z parafii.