Kolejny etap projektu „Druga szansa” – etap zajęć komputerowych już za beneficjentami. Dobiegają końca również zajęcia indywidualne w zakresie obsługi podstawowych programów komputerowych. Warsztaty komputerowe obejmowały 6 modułów: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, program Excel, Internet – poczta elektroniczna, komunikatory i społeczności w Internecie.

W trakcie szkolenie uczestnicy projektu tworzyli dokumenty aplikacyjne, zakładali konta na stronach internetowych oferujących pracę oraz za pomocą poczty elektronicznej przesyłali swoje dokumenty do wybranego potencjalnego pracodawcy. Beneficjenci poruszali się również po portalach społecznościowych oraz zakładali komunikatory. Nowym doświadczeniem była nauka poruszania się po programie Excel.

Program zajęć komputerowych był dostosowany do umiejętności poszczególnych beneficjentów. Osoby o niższym poziomie umiejętności mogły je podnieść uzupełnić, zaś osoby o szczególnych zdolnościach – rozwinąć.