Niezwykłą wystawę prac osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rumi można oglądać od poniedziałku 18 lutego w Porcie Rumia CH Auchan.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest formą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W ośmiu rumskich pracowniach powstają niezwykłe dzieła,które można podziwiać na specjalnej wystawie. Wśród nich znajdują się m.in. przedmioty z tkanin , wikliny, prace plastyczne, galanteria plastyczna czy krawiecka.

Około 40 prac wyeksponowanych na wystawie jest owocem naszej codziennej pracy, zaś obecność podopiecznych w Galerii i ich aktywny udział są konkretnym dowodem twórczego działania.

Sztuka jest ulubioną formą terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Warsztat w Rumi dysponuje 40 miejscami . Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej.. Osoby chętne do skorzystania z WTZ mogą złożyć w sekretariacie Centrum podanie o przyjęcie wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności. W ramach spotkań w Galerii udzielamy informacji o formach wsparcia dla osób o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

WTZ działa na podstawie umowy Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych (PFRON).