Nagroda dedykowana wszystkim Pracownikom, Wolontariuszom oraz Przyjaciołom. 

 

Podczas 18 Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka, która odbyła się 4 grudnia w  Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Kapituła Nagrody przyznała wyróżnienie „Bursztynowego Mieczyka” dla Domu Hospicyjnego św. Józefa  Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Nagrody ufundowane przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku są przyznawane co roku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa. Nagroda nosi imię inicjatora i pierwszego fundatora nagrody – Macieja Płażyńskiego.

****

Dom Hospicyjny św. Józefa w Sopocie Caritas Archidiecezji Gdańskiej był nominowany w kategorii społeczeństwo obywatelskie.

W ramach swojej działalności w roku 2012 oprócz swoich podstawowych zadań udało się zrealizować wiele ważnych dodatkowych inicjatyw:

 

– Pola Nadziei – integracja środowisk opieki paliatywnej na Pomorzu, po raz pierwszy Pola Nadziei wspólne dla hospicjów z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Pucka

– Lekcje pełne nadziei – prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów Trójmiejskich szkół dot. tematyki opieki paliatywnej, problemu choroby w rodzinie i procesu żałoby (w roku 2011/2012 przeprowadzono takie lekcje dla grupy ok. 400 dzieci i młodzieży).

– akcje promujące idee hospicjum (mecze hokeja, koncerty, wystawy, debaty poruszające istotne społecznie kwestie związane z ruchem hospicyjnym, „choinka pełna nadziei – akcja we współpracy ze studentami AWFiS),

– Multimedia na rzecz Domu Hospicyjnego (stworzenie kilkunastu filmów dokumentujących działalność hospicjum m.in. „Spacer po Hospicjum” (2012) zapoznającego pacjentów i ich bliskich z przestrzenią Domu jeszcze przed wejściem na oddział, promocja hospicjum w mediach masowych, radio i TV a także innowacyjnych  – np. na ekranach w kolejkach SKM,  czy dla młodych na facebooku)

– rozwój wolontariatu hospicyjnego (bezpłatne szkolenia i edukacja wolontariuszy z zakresu kompleksowej opieki nad osobą chorą, wsparcia w żałobie, radzenia sobie ze stratą),

– współpraca z przedstawicielami biznesu (wolontariat pracowniczy – wykonanie ogródka grillowego – Orchis Energa, współpraca z Grupą Trefl – akcje promujące działania na rzecz hospicjum podczas sportowych wydarzeń, IMPEX – współpraca przy projektach graficznych.)

– porozumienie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym – edukacja studentów wydziału lekarskiego, fizjoterapii i pielęgniarskiego.

 

 

****

 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka, honorująca organizacje pozarządowe działające na Pomorzu, przyznawana jest już od 18 lat. Inicjatorem powstania oraz jej fundatorem był zmarły tragicznie 10 kwietnia 2010 roku Maciej Płażyński. Od tego roku nagroda nosi jego imię. Nagroda Bursztynowego Mieczyka była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych. Jest ona ważnym elementem promującym najlepsze praktyki działania organizacji obywatelskich oraz przykłady dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. Jest to jednocześnie forma publicznego podziękowania  „ludziom dobrej woli” za ich trud na rzecz regionu. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę w skład, której wchodzą przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz laureaci z poprzednich lat.