Informujemy, że w odpowiedzi na przeprowadzone przez Caritas rozeznanie rynku na podstawie Zapytania cenowego nr 01/DP/2017, którego przedmiotem była usługa polegająca na 2-dniowym pobycie

 

wraz z pełnym wyżywieniem dla 70 osób- uczestników projektu „Dobry Profil” w terminie 07-09 listopada 2017 roku, wpłynęło 7 ofert, z czego jedna nie spełniała wymogów formalnych.

 

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wybrał żadnej oferty spośród otrzymanych w wyniku konkursu. Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożone oferty.

 Kontakt:

mszulc@caritas.pl