W dniu 2 września w oliwskim ZOO odbyło się spotkanie Emerytów i Rencistów związanych z ogrodem w przeszłości. Dawni pracownicy zostali zaproszeni na uroczystość wspomnień, zwiedzania i poczęstunek. Na spotkanie to została również zaproszona jedna z naszych mieszkanek Pani Maria- długoletni pracownik ZOO. Do wyjazdu przygotowywała się od kilku dni.

Korzystając z zaproszenia pani Marii wybraliśmy się większa grupą chętnych mieszkańców do Oliwy.

Niektórzy z sentymentem wspominali lata kiedy z własnymi dziećmi odwiedzali miejscowe ZOO, niektórzy nie byli tam nigdy.

Żeby wyprawa była atrakcyjniejsza wsiedliśmy w kolejkę – pociąg i wyruszyliśmy w 45 minutową wycieczkę wśród zieleni i zwierząt.

Miło było widzieć ogromne emocje seniorów, było dużo śmiechu, żartów.

Kiedy nasza seniorka biesiadowała wśród swoich dawnych współpracowników my udaliśmy się w przemiły zakątek.

Tam wspaniała kawa, rozmowy i oczekiwanie na powrót i spóźniony obiad.

Pani Maria wręczyła obecnemu dyrektorowi przygotowany przez siebie pod kierunkiem terapeutki zajęciowej obraz przedstawiający słonia.

Piękna pogoda, wspaniała atmosfera, tak minął nam czas spędzony w Ogrodzie Zoologicznym