Pod koniec listopada b.r. uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Łapina, odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności. Dzięki wizycie poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat Solidarności. W Centrum jest dużo biogramów, eksponatów historycznych, filmów archiwalnych. Na koniec była wizyta w kawiarence.