W czwartek , 17 marca 2010 r. mieszkańcy Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II pojechali pod opieka psychologa i pracownika kulturalno- oświatowego do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni. To jedno z pierwszych tego typu miejsc w Polsce, gdzie odkrywcy- amatorzy na własną rękę mogą przeprowadzić różnego rodzaju doświadczenia i zrozumieć zjawiska występujące w przyrodzie.W trakcie wycieczki można było przypomnieć sobie proste zasady fizyki, optyki oraz pogłębić wiedzę o środowisku i anatomii.
Mieszkańcy bardzo chętnie korzystali z interaktywnych stanowisk. Bardzo podobało się to , na którym można było tworzyć w piasku tropy zwierząt, a także makieta ukazująca siłę wiatru. Ogromne wrażenie zrobiła komnata Amesa, w której dzięki złudzeniu optycznemu odnosi się wrażenie, że osoby w niej przebywające są bądź olbrzymami, bądź liliputami.
Wszyscy uczestnicy wycieczki byli pod ogromnym wrażeniem zjawisk, których doświadczyli w Centrum Nauki i poczuli się przez moment jaki prawdziwi odkrywcy.