Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Łapina dziękują Warsztatowi Terapii Zajęciowej z Kościerzyny, za zaproszenie nas na spektakl teatralny w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki na spektakl teatralny pochodzą z „Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych Województwa Pomorskiego na lata 2006 – 2013″, organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego. DZIĘKUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!