Uczestnicy pracowni stolarskiej warsztatu w Łapinie, pod kierunkiem instruktora terapii zajęciowej pana Łukasza, prowadzili dziś zajęcia pokazowe w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica „Dobra”. Nasi podopieczni instruowali jak należy bezpiecznie posługiwać się szlifierką , dremelem, papierem ściernym. Dla naszych uczestników było to ogromne wyzwanie bo bycie „nauczycielem” nie jest łatwe ale dzielnie radzili sobie z zadaniem. Mamy nadzieję, że podobne zajęcia -o innej tematyce- będą odbywały się cyklicznie.

Pani Marcie Szulc, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Dobra”, dziękujemy za zaproszenie.