Pan Andrzej – uczestnik WTZ w Łapinie, postanowił podzielić się z innymi, wspomnieniami z rejsu Zawiszą Czarnym. Tekst Pana Andrzeja przesłaliśmy redaktorowi naczelnemu gazety WóteZet, Panu Marcinowi Halickiemu. Mamy nadzieję, że niepełnosprawni, którzy przeczytają wspomnienia Pana Andrzeja uwierzą, że marzenia spełniają się, bez względu na sytuację zdrowotna i materialną. Załączamy link strony, na której umieszczono najnowszy nr gazety, która pojawi się w na początku grudnia. http://www.wotezet.pl/magazine/wotezet_27.pdf