Dwa ostatnie tygodnie czerwca upłynęły nam w atmosferze miłej współpracy, której powodem stała się szkoleniowa wizyta w gości z Ukrainy. Mogliśmy się podzielić naszymi doświadczeniami  w opiece nad osobami terminalnie chorymi z personelem medycznym lwowskiego szpitala. Przyjechali do nas lekarze i pielęgniarki oddziału opieki paliatywnej oraz kierownik oddziału ochrony zdrowia przy urzędzie miejskim Lwowa.

Spędzając kilka dni z naszym personelem medycznym pod kierunkiem Pani dr Aleksandry Modlinskiej mogli poznać metody leczenia i profilaktyki przeciw bólowej, leczenia ran,  pielęgnacji oraz wsparcia codziennego naszych podopiecznych i ich rodzin. Nasze pielęgniarki i opiekunki z wielką życzliwością dzieliły się swoimi doświadczeniami a lekarze udzielali rad i wskazówek. Goście mieli też okazję zapoznać się ze specyfiką pracy innych pomorskich ośrodków hospicyjnych zarówno stacjonarnych w Gdańsku i Pucku jak i domowych np. hospicjum dziecięcego. Interesowali się również sprawami opieki w szerszym zakresie dotyczącym rodzin jak i ciekawi byli naszych doświadczeń szczególnie z osobami samotnymi lub bezdomnymi. Znaleźliśmy tez czas aby Gościom pokazać kilka ciekawych miejsc w Trójmieście.

Cieszymy się z obopólnej wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że nasi Goście zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać sprawując opiekę nad chorymi na Ukrainie – życzymy pomyślności w działaniach.