Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Jego celem jest wsparcie działalności Centrum Kryzysowego Caritas utworzonego w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. W projekcie realizowane są następujące działania:

  • infolinia kryzysowa dla cudzoziemców
  • pomoc żywnościowa dla cudzoziemców oraz seniorów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

Kontakt do infolinii kryzysowej dla cudzoziemców:

Godziny pracy:

  • Wtorek: 8: 00-12: 00
  • Piątek 10: 00-16: 00
  • Sobota 8: 00-12: 00