Dzięki realizacji projektu „Pomoc sąsiedzka” nastawionego na wsparcie i rozwój działalności okalnych grup pomocowych udało nam się dofinansować zakup nowej lodówki dla Parafialnego Zespołu Caritas z parafii pw. WNMP w Żukowie. Lodówka posłuży wolontariuszom do realizacji dalszych działań związanych z pomocą żywnościowa dla potrzebujących parafian – w tym seniorów uczestniczących w projekcie.

Projekt „Pomoc sąsiedzka” realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu z Caritas Polska w ramach programu „Senior Caritas”.