Jak co roku w Caritas Archidiecezji Gdańskiej obchodziliśmy święto wszystkich wolontariuszy, którzy pomagają nam w realizacji misji Caritas. Tegoroczna Gala Wolontariatu odbyła się 10. 12. 2012 r. w Operze Bałtyckiej i zgromadziła szeroką publiczność. Podczas uroczystości wręczone zostały liczne nagrody i wyróżnienia,  między innymi nagroda „Samarytanin Placówki”, która jest dedykowana wolontariuszowi pracującemu w jednej z placówek Caritas.

Decyzją kapituły, wolontariuszem roku 2012 r. została współpracująca z naszym Centrum Pomocowym im. Jana Pawła II – Pani Grażyna Korduła. Współpracuje Ona z naszym Centrum od czerwca 2008 roku.

Pani Grażyna jest osobą wyjątkową, zasługującą na uznanie ze względu na swoją postawę, reprezentowane wartości oraz jakość kontaktu z drugim człowiekiem. Stanowi wzór do naśladowania dla innych, angażujących się w pomaganie drugiemu człowiekowi.

Warto podkreślić, że Pani Grażyna jest wolontariuszem „prawdziwym”, który świadomie i w odpowiedzialny sposób podejmuje się pracy na rzecz drugiego człowieka, pamiętając o wiążących się z nią wyzwaniach. Nie ucieka od problemów, zawsze potrafi się z nimi zmierzyć i znaleźć ich rozwiązanie.

Nasza wolontariuszka sumiennie i z ogromnym  zaangażowaniem wywiązuje się z powierzanych jej zadań. Jest osobą godną zaufania, która w profesjonalny sposób wykonuje zlecone prace. Ma bardzo dobry kontakt i wzorowe relacje zarówno w grupie wolontariuszy, pracowników i  mieszkańców Centrum.  Jest osobą pogodną, życzliwą dla innych, chętnie służącą swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem wszystkim tym, którzy potrzebują Jej wsparcia.

Pani G. Korduła jest ponadto osobą niezwykle wszechstronną. Świetnie radzi sobie w pracy zarówno z indywidualnym podopiecznym (wyjazdy do lekarza, bieżące zakupy, pomoc w sprawach osobistych czy też towarzyszenie w codzienności) jak również z grupą seniorów (pomoc i uczestniczenie w uroczystościach placówki, świętach, wycieczkach). Chętnie podejmuje się zadań prostych i nieskomplikowanych, ale nie stanowią dla niej problemu również te zdecydowanie bardziej trudne i wymagające dużego nakładu pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje również wyjątkowa frekwencja Pani Grażyny, która spędza w placówce co najmniej kilka godzin tygodniowo. Jest zawsze tam, gdzie potrzebne są ręce do pracy lub dobre słowo. Znają Ją wszyscy mieszkańcy i pracownicy, wszyscy również chętnie korzystają z Jej pomocy i wsparcia.

Przy tej ogromnej ilości zalet Pani Grażyna Korduła jest osobą niezwykle skromną, skupioną na potrzebującym człowieku. Nagrodą dla Pani Grażyny za trud i poświęcenie dla  innych  jest  radość i satysfakcja jaką czerpie z możliwości pomagania i przebywania  z drugim człowiekiem.

Dziękujemy Pani Grażynie za to, że JEST  i jeszcze raz z serca GRATULUJEMY!!!