Wczoraj tj 20 listopada 2014 w Krzywym Kole odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę  ŚDS.  Poświęcenia Aktu Erekcyjnego oraz miejsca budowy dokonał  Jego Ekscelencja ks. Biskup Wiesław Szlachetka. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości min Bogdan Dombrowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej- ks. Janusz Steć, z-ca Dyrektora Caritas ks. Piotr Brzozowsk, Mariusz Jandzio – dyr. Wydz. Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Ewa Szczypior inspektor  z Wydz. Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Barbara Kamińska – Wójt Gminy Suchy Dąb,, ks. Krzysztof Zdrojewski proboszcz parafii w Koźlinach, ks. Jan Świstowicz – dziekan Dekanatu Żuławy Steblewskie, Kierownik GOPS – u p. Mirosława Dombrowska, , inspektor nadzoru – p. Andrzej Zajączkowski , Główny Wykonawca firmy RODŁO – inż. Grzegorz Piotrowski sołtys Krzywego Koła – p. Małgorzata Cyra, przewodnicząca KGW Krzywe Koło – p. Joanna Zawadzka . Podopieczni i pracownicy Centrum nie ukrywali radości, że mogą uczestniczyć w tak wyjątkowej i historycznej chwili.