Seniorzy z Gdańskiego Wigoru odwiedzili dziś jeden z 18 nowopowstałych punktów bezpłatnych porad prawnych. Spotkanie odbyło się na ul. Dyrekcyjnej 5, gdzie Pani Monika Grochulska wyjaśniła nam zasady korzystania z owej pomocy. Mieliśmy okazję porozmawiać również z Panem Piotrem Kowalczukiem, Wiceprezydentem Gdańska oraz Panią Janiną Liedke – Jarema, Dyrektorem gdańskiego MOPRu, którzy obecni byli na zorganizowanym dla nas spotkaniu. Pomoc dostępna jest dla seniorów po 65 r.ż., dla młodzieży do 26 r.ż., dla weteranów i kombatantów oraz innych osób, objętych szeroko pojętą pomocą społeczną. Ale, tak jak powiedziała nam Pani Monika, każdy może zgłosić się do prawników, którzy są otwarci oraz przyjaźni i nikt nie zostanie odprawiony z kwitkiem.