W piątek na plac budowy naszego  ŚDS  przyjechała p. Wójt  gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska, aby osobiście ocenić  przebieg prac .  Zarówno  Inspektor  Budowlany, jak i  kierownik  robót  zapewnili , że wszystko przebiega zgodnie z planem i o ile pogoda pozwoli budowa zakończy się o czasie.