Dzień 19 grudnia 2012 r. był dniem szczególnym. Podczas spotkania podsumowaliśmy cały rok pracy, ze wzruszeniem wyczytywaliśmy osoby wyróżnione – zarówno pośród uczestników, jak i przyjaciół MPW. To tak, jakby na chwilę czas się zatrzymał. Świąteczna atmosfera sprawiła radość i uśmiech na twarzach wszystkich obecnych. Łamanie się opłatkiem, wzajemne życzenia sprawiły, że każdy z obecnych poczuł się wyjątkowy.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Młodzieżowej Placówki Wychowawczej zgromadziło blisko 50 osób. Byli to m.in. podopieczni, byli podopieczni, uczestnicy projektu Druga Szansa, rodzice, wolontariusze oraz przyjaciele MPW. To już prawie 12 lat funkcjonowania Młodzieżowej Placówki Wychowawczej w Sopocie. Ostatnie lata dowiodły, jak ważna jest praca z człowiekiem, szczególnie młodym. Efekty widać dopiero po latach, kiedy po upływie czasu pojawiają się osoby ze swoimi rodzinami i dziećmi. A jeszcze nie tak dawno uczestniczyli w biwaku, obozie, uczyli się żeglować i mieli tak dużo do powiedzenia.

Możemy zatem stwierdzić, że Młodzieżowa Placówka Wychowawcza to już nie tylko placówka socjoterapeutyczna wsparcia dziennego. MPW to filozofia, która łączy pokolenia, przełamuje bariery, zdobywa szczyty i nie ugina się nawet wtedy, kiedy ciężar jest zbyt duży.

Jednym słowem można rzec: MPW uczy – wychowuje – inspiruje.