18 grudnia odbyło się spotkanie pracowników Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Miejsce spotkania dostojne bo Refektarz pocysterski na terenie Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Gości powitał ks. Piotr Brzozowski Zastępca Dyrektora Archidiecezji Gdańskiej. Część artystyczną zaprezentowały Seniorki z Naszego Domu im. Jana Pawła II, Pani Maria Poćwiardowska, Elżbieta Hoppe i Jadwiga Matczak. Przedstawienie nosiło tytuł „Wigilia Polska” i przypominały nam o tradycjach świątecznych. Część muzyczną zapewniły nam Uczennice z Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita, oraz współpracująca z nami od wielu lat Pani Anna Brych. Mogliśmy wysłuchać świątecznych utworów Kolęda Z. Preisnera – „Całą noc padał śnieg”, „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, na koniec zaśpiewały piosenkę”, „Przekażcie sobie znak Pokoju”.

Po części artystycznej Dyrektor Ks. Janusz Steć przypomniał o najważniejszych wydarzeniach mijającego roku. Uroczystym momentem i powodem do dumy dla Naszego Domu było wręczenie medalów XXV lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Wśród wyróżnionych były Pani Renata Chomin, Irena Zagórska, Kazimierz Sonnberg, Monika Gordelik oraz Beata Górska. Dziękujemy Wam za wieloletnią pracę na rzecz Naszego Centrum.

Następnie Jego Ekscelencja ks. Biskup Wiesław Szlachetka odczytał ewangelię, poświęcił opłatek, którym wszyscy się podzieliliśmy i zasiedliśmy do wieczerzy