19 grudnia 2018r. w reflektarzu Gdańskiego Seminarium Duchownego odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 

Jak co roku był z nami Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Biskup Pomocniczy Wiesław Szlachetka Przewodniczący Rady Charytatywnej przy Episkopacie oraz bardzo nam bliska Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Na spotkaniu zgromadziło się około 120 pracowników.

Na początku każda z placówek miała za zadanie zaśpiewać kolędę. Towarzyszyli nam w tym pięknie przygrywając Bernard Dornowski ex Czerwone Gitary i Bogusław Olszonowicz znani z utworu „Płomień Wigilijnej Świecy Caritas”. https://www.youtube.com/watch?v=I9quKCuibAI

 

Następnie, po oficjalnym przemówieniu i podsumowaniu przez księdza Dyrektora Janusza Stecia, nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla Pracowników Roku 2018.

W tym roku nagrodę dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymała : Cesława Iglewska („z nominacji: „Pani Ula (nie lubi swojego imienia Czesława) pracuje w Caritas od 19 lat. Jak sama mówi jest tylko prostą sprzątaczką. Zapewniam jednak, że to nieprawda. Po pierwsze pracuje na trudnym stanowisku pracownika gospodarczego. Trudnym, bo niełatwo utrzymać w należytej czystości, porządku i ładzie tak duży dom, gdy wciąż kręci się pod nogami ponad 50 osób. Pani Ula z własnej woli i chęci niesienia pomocy niejednokrotnie była opiekunką osób niepełnosprawnych podczas wycieczek, kelnerką podczas naszych odpustów, kucharką, gdy były braki kadrowe. Pani Ula żadnych wyzwań się nie boi i w każde zadanie chętnie się angażuje. Rzecz niespotykana przez cały okres pracy – 19 lat – może miała 3 dni zwolnienia.  Jak sama mówi o sobie jest góralką i nigdy się nie poddaje!”

Wyróżnienie również otrzymali:

Marcin Bednarz za: „pełną gotowość i dyspozycyjność do realizacji zadań niestandardowych, wykraczających poza podstawowe obowiązki m.in. podejmowanie prac interwencyjnych w ośrodkach Caritas, to jest w Centrum Jana Pawła II, Domu Samotnej Matki w Matemblewie, Domu Hospicyjnym w Sopocie oraz w Warzenku. W uznaniu za niezwykłe zaangażowanie w przygotowanie spektaklu „Sekret” w wykonaniu osób bezdomnych oraz młodzieży.”

Marcin Gawiuk: W uznaniu za niezwykłe zaangażowanie w rozbudowę ośrodka szkoleniowo
– kolonijnego w Warzenku, urzeczywistnianie posługi miłosierdzia wobec osób potrzebujących. Za pełną gotowość do podejmowania zadań niestandardowych, wykraczających poza podstawowe obowiązki. Za ogromną wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

 

Następnie, po wysłuchaniu słów skierowanych do nas przez Księdza Arcybiskupa, mieliśmy czas na podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie wzajemnie życzeń.

Po całej części oficjalnej mogliśmy spróbować specjałów przygotowanych przez naszych kucharzy!