Wielki Czwartek rozpoczynający Triduum Paschalne jest pamiątką ustanowienia Eucharystii. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił również sakrament Kapłaństwa. Te dwa sakramenty są ze sobą ściśle powiązane. Eucharystia jest nam niezmiernie potrzebna by nasze życie było święte, a do sprawowania Eucharystii potrzebni są Kapłani.

Chwilę przed godziną 8 przy specjalnie przygotowanym stole spotkali się nasi trzej księżą: ks. kapelan Jerzy Kownacki, ks. kapelan Tadeusz Polak i ks. January Kownacki. Pani dyrektor złożyła naszym kapłanom serdeczne życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców i pracowników Centrum Pomocowego Caritas.

Nasze wsparcie w postaci modlitwy jest dla duchownych wielką pomocą.
Niech każdy z nas w ten szczególny dzień ofiaruje chwile modlitwy w intencji kapłanów. Przyczyńmy się do tego by kapłani oprócz swojej silnej woli otrzymali dodatkowe wsparcie, nasze wstawiennictwo.