NAD ZARÓŻOWIONĄ OD SŁOŃCA 

                                                                 DOLINĄ

                                                        ANIOŁ  PRZYSTANĄŁ 

                                                    JAKBY  SIĘ  ZAPATRZYŁ  

                                          NA WYCINANKĘ  PRZYKLEJONĄ W OKNIE .

                                         I TROCHĘ PÓŻNIEJ NIŻ ZAPLANOWANO

                                          NAD  LASEM  NAJPIERW  CICHE SIĘ ROZLEGŁO

                                                         CZYJEŚ NIEŚMIAŁE WRĘCZ    

                                                                ALLELUJA !

/autor nieznany/