W dniach 17-18 października najbardziej doświadczeni wolontariusze Szkolnych Kół Caritas uczestniczyli w szkoleniu III stopnia zatutułowanym „Widzę więcej – patrzę sercem…”. W warsztatach wzięło udział 38 uczniów i opiekunów SKC z sześciu różnych szkół gimanzjalnych i ponadgimnazjalnych. Byli to wolontariusz z Gdańska, Gdyni, Leźna i Żukowa. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczyli się jak rozpoznawać potrzeby innych, żeby móc skutecznie pomagać. Starali się wczuć w sytuację osób borykających się różnymi trudnościami – takimi jak ubóstwo, alkoholizm w rodzinie, niepełnosprawność…

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie pomogą im byciu lepszym wolontariuszem, który „widzi więcej, bo patrzy sercem…”.

Szkolenie zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie – czyli formowania młodych wolontariuszy ciąg dalszy…”.