Wczoraj uroczystą wystawą prac plastycznych zakończyliśmy projekt z arteterapii. Nasza sala gimnastyczna zmieniła się w piękną kolorową salę, która gościła dzieci i ich rodziców. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali prace dzieci wykonywane różnymi technikami. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.