We wtorek, 26 listopada bieżącego roku odbyło się spotkanie z psychologiem- Wioletą Pacak. Wydarzenie miało miejsce w Kawiarence  na terenie Domu Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku. Było to kolejne spotkanie z cyklu realizowanego projektu          z zakresu pomocy społecznej „Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS, na temat szkodliwych skutków  spożywania alkoholu”.

Celem 2-godzinnych warsztatów  było przekazanie mieszkańcom informacji dotyczących uzależnienia od alkoholu, wskazanie negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu  w wieku starszym oraz pokazanie sposobów  poradzenia sobie z problemem.

            Tematem przewodnim były emocje, czyli reakcje organizmu, psychiki na otaczający nas świat. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się podczas pokazywania, nazywania i rozpoznawania emocji. W czasie zajęć zwrócono uwagę na konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami przykrymi, które często przeżywają osoby starsze (złością, smutkiem, strachem). Do takich sposobów należą m.in. gimnastyka, rozmowy, zajęcia przy dźwiękach muzyki. Pokazane zostały przykładowe ćwiczenia rozluźniające i wyciszające.

            Następnie poruszony został temat nadużywania alkoholu, który jest przykładem sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zwrócono uwagę, że alkohol w wieku starszym powoduje deficyty w funkcjonowaniu intelektualnym. Może przyspieszać naturalne lub powodować przedwczesne starzenie się mózgu. Związane z wiekiem zmiany w objętości dotyczą móżdżku: tej części mózgu, która związana jest z postawą ciała i utrzymywaniem równowagi. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może więc przyspieszać związane z wiekiem osłabienie stabilności, zwiększając zarazem prawdopodobieństwo upadków.

W trakcie spotkania nie zabrakło dociekliwych pytań oraz żartobliwych komentarzy. Uczestnicy wykazali się wielkim zaangażowaniem, z chęcią zgłaszali się do proponowanych ćwiczeń. Informacje na temat szkodliwego wpływu alkoholu na osoby starsze spowodował niezwykłe poruszenie i ożywienie uczestników. Energia, pogoda ducha oraz atrakcyjne przeprowadzenie warsztatów przez panią psycholog spowodowały, że temat został przyjęty przez uczestników z entuzjazmem i zadowoleniem. Spotkanie zakończyło się sesją relaksacyjną.

            Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie realizowanego projektu, które odbędzie się 5. grudnia bieżącego roku z lekarzem geriatrą- dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!