W piątek 27 listopada 2009 r. dobiegły końca dziesiąte już Warsztaty Wstępne zorganizowane w ramach programu ONi na rynku pracy- Inkubator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Tym razem w zajęciach uczestniczyło pięć osób. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy praktycznej, niezbędnej do planowania kariery zawodowej oraz nabycia umiejętności szukania pracy. Życzymy uczestnikom wytrwałości i konsekwentnego dążenia do celów obranych na drodze kariery zawodowej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.