Pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej zapraszamy do udziału w szkoleniach online, które zostaną zorganizowane w ramach projektu „Sieci współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej” realizowanego ze środków NIW-CRSO w ramach PROO na lata 2018-2030.

Szkolenia odbędą się w dniach:
18.03.2021r. w godz. 10.00 – 14.00 Temat: Techniki relaksacyjne.
25.03.2021r.  w godz. 10.00 – 14.00 Temat: Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.

Zgłoszenia przyjmuje Dorota Kowalewska (dkowalewska@caritas.gda.pl). Szkolenia poprowadzi Anna Bielawska, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie, wykładowca w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej.