Dzięki staraniom Parafialnego Zespołu Caritas dzieci z Łebna miały okazję wziąć udział w wakacyjnej wyciecze do Fromborka. Ponizej relacja przygotowana przez organizatorów wyjazdu:

Zwiedzanie Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku

W dniu 03 lipca 2018 roku, po porannej Mszy Św. dzieci z parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie  pod przewodnictwem księdza kanonika proboszcza Mieczysława Guzmanna udały się na wycieczkę krajoznawczą do Fromborka.

Frombork jest małym miastem nad brzegiem Zalewu  Wiślanego , ma około 2000 mieszkańców. Oprowadzający  nas przewodnik opowiadał o braku pracy w tym regionie Polski, prawie połowa wyjechała w poszukiwaniu pracy. Po II wojnie światowej część miasta była  zniszczona – odgruzowaniem zajmowali się harcerze z całej Polski. Do dzisiaj nie widać nowych chodników, ścieżek jedynie Mikołaj Kopernik doczekał się swej ławeczki na Rynku.

W czasie II Wojny Światowej bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny i św. Andrzeja Apostoła ocalała. Została zbudowana w latach 1329-1388, świątynia ma 96 m długości a gwiaździste sklepienie znajduje się na wysokości 22 m. W 1504 r powstał gotycki ołtarz, zaś w 1683 r. zbudowane zostały piękne organy. Zachowały się 23 ołtarze,  przy każdym znajdują 3 osobowe stalle, gdyż przy każdym ołtarzu odprawiał Mszę św. inny kanonik. W bazylice pochowanych jest 25 biskupów i 740 kanoników. Zwiedzających zadziwia zawieszona pod gwieździstym sklepieniem tiara papieska Piusa II oraz  8 kapeluszy kardynalskich należących do biskupów kanoników warmińskich. W bazylice znajduje się grób Mikołaja Kopernika. 22.05.2010 r. miał miejsce drugi pogrzeb obok ołtarza św. Krzyża.

Największą popularność Frombork zdobył dzięki działalności  i życiu ks. kanonika dr Mikołaja Kopernika, który większość swojego życia pracował na Wzgórzu Katedralnym. Urodził  się  19.02.1473 w Toruniu. Studiował w Akademii Krakowskiej Bolonii, Padwie, Ferrarze, osiadł na stałe na Warmii w 1503 r. Prawie każdy budynek ma związek z astronomem i astronomią. Sprawował różne urzędy: wizytator, kanclerz, administrator biskupstwa. Jako lekarz  udzielał pomocy mieszkańcom miasta i  okolicznych wsi.   W 1541  r. oddaje do druku rękopis „De Revolutionibus”  Zmarł w Fromborku 21.05.1543 r.

Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku zostało założone w 1912 roku na Wzgórzu Katedralnym w tzw. Wieży Kopernika. Po II wojnie światowej odbudowa muzeum trwała  do 1973 r. Na wystawach muzealnych prezentowana jest wystawa przedstawiająca Mikołaja Kopernika –życie i dzieło, wizerunki Kopernika wykonane przez Jana Matejkę, repliki dawnych instrumentów astronomicznych, księgi naukowe oraz astronomię w nawigacji i geodezji. Na parterze zgromadzono zabytkową ceramikę, wykopaliska archeologiczne i fragmenty gotyckich witraży. W przyziemiu dawnej dzwonnicy powstało  planetarium.  Atrakcją dla uczestników wycieczki było wejście na wieżę, skąd   roztaczał się wspaniały widok. Na dzwonnicy znajduje  się Wahadło Foucoulta  służace do obrazowania ruchu wirowego ziemi. W Zespole Szpitala Świętego Ducha  znajduje się dział historii medycyny.

W czasie drogi uczestnicy mieli okazję  zapoznać się z rozmiarem prowadzonych robót drogowych i użyciem do tego celu różnych maszyn drogowych.

Uczestnicy wycieczki dziękują Wójtowi Gminy Szemud za przekazane środki na wycieczkę.