28 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie akcji „Wakacje za własne pieniądze”. Na sopockim Jordanku odbył się piknik, podczas którego prezydent miasta Jacek Karnowski wręczył wszystkim organizacjom biorącym udział w akcji symboliczne czeki. Jak co roku Młodzieżowa Placówka Wychowawcza włączyła się w to działanie. Tym razem naszym zadaniem było uprzątnięcie okolic sopockiego Morskiego Oka oraz terenu wokół Opery Leśnej. W akcję włączyli się wszyscy podopieczni, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na wakacyjny wyjazd w góry.