Wraz z wiosną do Warzenka przyjechał ciężki sprzęt i tony materiałów budowlanych. Rozbudowa ośrodka szkoleniowo – kolonijnego rozpoczęta!

Uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego wraz z Aktem Erekcyjnym oraz poświęcenie miejsca budowy odbyło się 05.04.2017 roku.

Już niemal od dwóch lata trwały przygotowania do rozbudowy ośrodka w Warzenku, który pełni m.in. funkcję bazy kolonijnej w czasie wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin biednych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po rozbudowie, będzie to miejsce szczególnie przyjazne osobom z niepełnosprawnością. Dobudowany zostanie 3 budynek z 23 pokojami z łazienkami wraz z wielofunkcyjną salą.

Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego oraz poświęcenia placu budowy dokonał ks Bp Wiesław Szlachetka.

 

Inwestycja ogromna, potrzeby równie duże. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wspomóc w tworzeniu tego pięknego ośrodka, prosimy o przelew na konto: Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6189 5965 z dopiskiem: Rozbudowa Warzenka” lub kontakt tel. 58 555 78 78. 

 

Słów kilka z aktu erekcyjnego : 

” Skoro pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj, iż ważniejsze wydarzenia utrwalamy na piśmie, aby przekazać 

ich znaczenie następnym pokoleniom. Tą myślą powodowani, my uczestnicy uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budynek ośrodka szkoleniowo – kolonijnego spisujemy niniejszy dokument:  

Działo się to w miejscowości Warzenko, w dniu 5 kwietnia o godz. 12.00, roku od narodzenia Chrystusa dwa tysiące siedemnastego, gdy na stolicy Piotrowej zasiadał Papież Franciszek, kiedy Arcybiskupem Gdańskim był ks. Sławoj Leszek Głodź, Dziekanem dekanatu Kielno był ks. Prałat Franciszek Rompa, Proboszczem parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie był ks. Prałat Franciszek Rompa, Dyrektorem Caritas Archidiecezji Gdańskiej był Ks. Janusz Steć.

Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej był P.Andrzej Duda, premierem była P.Beata Szydło, Marszałkiem Sejmu był P.Marek Kuchciński Wojewodą Pomorskim był P.Dariusz Drelich, Marszałkiem Województwa był P.Mieczysław Struk, Starostą Powiatu była PJanina Kwiecień, Wójtem Gminy Przodkowo był P.Andrzej Wyrzykowski.

Podają do wiadomości współczesnych i ku wiecznej pamięci potomnych, że dzieło powstaje staraniem Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódźa, Metropolity Gdańskiego, Biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej Ks. Wiesława Szlachetki, Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusza Stecia oraz zastępcy Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ks. Piotra Brzozowskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Zastępcy Marszałka Województwa Pomorskiego Pawła Orłowskiegoa, a także Prezesa Fundacji Energa – Roberta Kwiatek i Adriana Łęgockiego – kierownika ośrodka szkoleniowo – kolonijnego.”