Tegoroczne obozy wędrowne po Tatrach, to nie lada gratka. W tym sezonie poprzeczka została podniesiona znacznie wyżej niż bywało to w latach ubiegłych. Młodzież, prócz wędrówek górskich zwiedzała okoliczne muzea, uczestniczyła w zajęciach w nowoczesnej Sali multimedialnej TPN. O świcie rozpoczynaliśmy wędrówkę szlakiem, potem obiad, chwilka wytchnienia i warsztaty taneczne z choreografem. W połowie trwania obozów, po kilku szlakach rozpoczęliśmy zajęcia z wędrowania po jaskiniach oraz ze wspinaczki skalnej. Te zajęcia szczególnie stanowiły piękną przygodę dla młodych ludzi, pracę nad ich charakterem i drzemiącymi w nich  możliwościami.  Obozy wędrowne dla młodzieży w tym roku to duży nacisk przede wszystkim na takie elementy jak: wzajemna pomoc, życzliwość oraz współpraca z wychowawcami. Obozy w Tatrach już od wielu lat stanowią silny element pracy wychowawczej Caritas gdańskiej z młodzieżą jako alternatywa wobec współczesnych zagrożeń i uzależnień czyhających na młodych ludzi.

Ta właśnie forma turystyki i ten kierunek obrany przez Caritas przynosi ogromne sukcesy na płaszczyźnie rozwoju wychowani młodzieży, najlepszym tego dowodem są informacje zwrotne
od rodziców. Obozy wędrowne po Tatrach to wzbudzanie motywacji szlifowanie siły charakteru . Marcin Bednarz.