2 kwietnia 2010 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Centrum Pomocowego Caritas w Gdyni wzięli udział w Wejherowskim Misterium Męki Pańskiej.
Inscenizacja, muzyka i najważniejsze – modlitwa złożyła się na tą przejmującą Drogę Krzyżową  na Kalwarii Wejherowskiej.
Współudział w męce Chrystusa, towarzyszenie Jemu w drodze i zdanie sobie sprawy iż, chcąc odkupić ludzkie grzechy, oddaje swe życie jest doświadczeniem, które może odmienić człowieka. Zatrzymać go nad własnym losem, tradycją i powtórzyć jeszcze raz pytanie: skąd pochodzę, kim jestem i dokąd zmierzam?
Pasja Wejherowska budzi uczucia religijne tak potrzebne współczesnym ludziom i otwiera serca na miłowanie bliźnich. Czyni to formami sięgającymi średniowiecza, gdzie początek swój miały obrzędy pasyjne, które równie mocno działają i dziś.