… I znów jak co roku od momentu powstania placówki uroczyście obchodziliśmy w Kościele Św. Józefa i Judy Tadeusza święto z okazji „Wspomnienia Św. Siostry Faustyny” patronki naszej placówki. Mszę św. celebrował Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ks. Janusz Steć. Po części oficjalnej bawiliśmy się przy muzyce zespołu WTZ z Somonina.

Równie uroczyście przebiegało spotkanie opłatkowe. I tym razem był i dzielił się z nami tym opłatkiem V-ce Dyrektor Ks. Piotr Brzozowski.