Wraz z końcem marca pożegnaliśmy się z dotychczasowymi uczestnikami projektu „Samodzielni- Sprawni”. Są to dorośli podopieczni, zaprzyjaźnionych z naszym ośrodkiem, Domów Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz w Damaszce. Beneficenci, 8 kobiet z Zaskoczyna i 8 mężczyzn z Damaszki, uczestniczyło w projekcie prawie od samego początku jego trwania, czyli od 2011 roku. Ogólnym sukcesem terapeutycznym jest udoskonalenie podopiecznych w dziedzinach takich jak; samodzielność w życiu codziennym, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, zaradność życiowa, rozwiązywanie problemów, stabilność emocjonalna oraz radzenie sobie w trudach rzeczywistości. Zwieńczeniem udziału w projekcie była uroczysty poczęstunek, samodzielnie przygotowany oraz zorganizowany przez beneficjentów projektu. Podopieczni ustalili menu, zrobili zakupy, przygotowali potrawy oraz zadbali o estetyczną stronę konsumpcji. Dodatkowo, oprócz poczęstunku, odbyła się dyskusja dotycząca udziału w projekcie poszczególnych osób. Każdy z podopiecznych, miał okazję do refleksji nad zajęciami, w których brał udział. Koniec projektu, był dla wszystkich, końcem pewnego kroku w życiu, który będą wspominać z tęsknotą i uśmiechem na twarzy. Zakończenie kolejnego etapu w projekcie i pracy z dorosłymi osobami, wiąże się dla naszego ośrodka z rozpoczęciem wsółpracy z dziećmi, dla których przygotowaliśmy bogatą ofertę terapeutyczną.