W ubiegły piątek spotkaliśmy się wspólnie z pomorskimi WTZ’tami na warsztatach sieciujących w ramach projektu „Upleciemy SIEĆ – klaster pomorskich WTZ”. Głównym celem naszych spotkań jest rozpoznanie kluczowych dla działalności WTZ podmiotów, jak również posiadanych zasobów i ich braków.

Warsztaty poprowadziła Pani Agnieszka Chomiuk Kierownik OWES Dobra Robota

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Niemkiewicz Dyrektor gdańskiego MOPR za wsparcie i udostępnienie sali na potrzeby organizacji naszego spotkania.