Informacja o wyborze oferty na przygotowanie materiałów i przeprowadzenie w ramach Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej 20h szkolenia/warsztatów „Funkcjonowanie PES na otwartym rynku – rola marketingu i promocji”:

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 24.03.2014 roku Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymała oferty na kwoty wyższe niż przewidziane środki projektowe na realizacje przedmiotu zamówienia. W związku z tą sytuacją, zgodnie z założeniami pkt. 5 zapytania ofertowego, niniejsze postępowanie zostało unieważnione. 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert i zachęcamy do dalszego śledzenia zapytań ofertowych na naszej stornie internetowej.

 Kontakt:

kostusik@dobrarobota.org