Grupa uczestników WTZ z Łapina brała udział w szkoleniu pt.: Aktywni na rynku pracy. Organizatorem szkolenia była Fundacja Grupy Ergo Hestia Integralia. Podczas szkolenia niepełnosprawni dowiedzieli się jak planować ścieżkę zawodową, jak przygotować CV, list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w przyszłości.