Nasi uczestnicy są niezwykle aktywni i postanowili uczestniczyć w malowaniu plakatów na akcję „Mikołaj Puk Puk”. 
Jesteśmy dumni, że nasi uczestnicy reprezentują projekt w tego typu akcjach. : )
 Gratulujemy zapału!