Wszyscy, którym jest bliska idea Caritas, zaraz po Wielkanocy przeżywają wyjątkowy czas. Od II Niedzieli Okresu Wielkanocnego zaczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Stanowi on okazję do rozważenia tego, jak dzisiaj czynić miłosierdzie. Poszczególne dni w Tygodniu Miłosierdzia to nowe zaproszenie do tego, aby mocą Ducha Świętego otrzymanego w darze sakramentów każdy sam przyjmował Boże Miłosierdzie, a zarazem wysławiał Boga w tej tajemnicy i okazywał miłosierdzie potrzebującym.