Szanowni Państwo,

Minął kolejny rok i nadszedł czas, kiedy należy złożyć zeznania podatkowe. To także czas dający możliwość przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego. Taką organizacją od 2005 roku jest także CARITAS Archidiecezji Gdańskiej OPP (numer KRS 0000247280).

1% to dziś już symbol – symbol wielkich możliwości. Dzięki tym wpłatom gdańska Caritas ma bowiem możliwość dofinansowywać działalność ponad 20 świetlic i ośrodków dla dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnej. To także znaczące wsparcie działań prowadzonych w Domu Samotnej Matki Caritas w Gdańsku.

Dziękujemy, to bezcenna pomoc – wsparcie całorocznej działalności.

Dzięki Wam możemy pomagać!

Ks. Janusz Steć

Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

 

 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego to przede wszystkim działania na rzecz dzieci i młodzieży. Tych dzieci i tej młodzieży, która wywodzi się z rodzin borykających się z najrozmaitszymi trudnościami: z rodzin niepełnych, rozbitych, z rodzin z problemem alkoholowym, z domów przemocowych, z rodzin dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością- dorośli w tych rodzinach mają problemy, które niestety nie omijają dzieci. I choć każdego z nas przynajmniej raz w roku nachodzi chęć pomocy tym dzieciakom, to trzeba wiedzieć, że jednokrotne działania z pewnością są bardzo cenne i warto je podejmować, ale dopiero systematyczne działania naprawdę mogą zmienić dziecięcy los.

To także bezpieczeństwo i schronienie dla mam i dzieci przebywających w Domu Samotnej Matki Caritas. Środki z 1% pozwalają na całodobową opiekę nad nimi, sprawiają, że Siostry zakonne czuwają przy Oknie życia, na wypadek, gdyby jakieś małe życie było zagrożone…