W  dniu wczorajszym ostatnie TUTKI MIŁOSIERDZIA  trafiły do rodzin wielodzietnych zamieszkujących w naszym sołectwie, czyli w Krzywym Kole. Radość obdarowywanych była wielka. Za szczodrość i wrażliwość dziękujemy mieszkańcom Krzywego Koła , którzy po raz kolejny odpowiedzieli na apel Caritas i przygotowali podarunki.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym dzieli się […] – Jan Paweł