Centrala Caritas Archidiecezji Gdańskiej rozpoczęła realizację projektu pn.”Trening zawodowy osób niepełnosprawnych”. Zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych –  mieszkańców Gdyni, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w podmiocie ekonomii społecznej prowadzącym działalność gastronomiczną.

Podstawowy zakres treningu zawodowego zostanie poprzedzony warsztatami prowadzonymi przez psychologów oraz doradcę zawodowego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni, współfinansowane ze środków PFRON.

 

Biuro Projektu:

Centrala Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodlełości 778, 81-805 Sopot

tel. 58 340 27 81 / akoryncka@caritas.pl