Asertywność pomaga nam w otwartym, zdecydowanym i konkretnym komunikowaniu naszych potrzeb, uczuć i chęci innym ludziom, nie naruszając w żaden sposób ich praw. Zdolność ta jest bardzo przydatna w relacjach międzyludzkich, dlatego też beneficjenci projektu My też potrafimy się odnaleźć w dn. 10.06.2009 r. uczestniczyli w warsztacie asertywności prowadzonym przez Pana Krzysztofa Szewczaka. Program zajęć obejmował zagadnienia związane z zachowaniami agresywnymi, uległością i asertywnością. Uczestnicy dowiedzieli się co można zyskać zachowując się asertywnie, uczyli się umiejętności odmawiania, respektu dla praw innych jak i swoich.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego