W Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich prężnie działa Szkolne Koło Caritas. Kwiecień to czas, kiedy naszą uwagę kierujemy szczególnie do osób chorych, wymagających opieki hospicyjnej. W związku z tym 13 kwietnia w naszej szkole zorganizowaliśmy akcję DZIEŃ na ŻÓŁTO, bo ten właśnie kolor jest kolorem nadziei. W tym dniu uczniowie ubrani na żółto przygotowali ciasta i ciasteczka, które można było nabyć za symboliczną opłatą. Zebrane w ten sposób pieniądze (263,63zł.), postanowiliśmy przekazać na HOSPICJUM ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.

Zwieńczeniem naszych działań 22 kwietnia była zbiórka pieniędzy w ramach akcji POLA NADZIEI na POMORZU.