24 września pracownicy Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz uczestnicy projektu ONi na rynku pracy gościli na Targach Pracy zorganizowanych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Miejscem spotkania było Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku. Uczestnikami targów były: Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, pracodawcy z ofertami pracy. Targi trwały od 10.00 do 13.00. Targi kierowane były do osób niepełnosprawnych , które poszukują zatrudnienia. Zaprezentowano oferty pracy i programy wsparcia skierowane do osób niepełnosprawnych. Część pracodawców przeprowadzała wstępne rekrutacje już na miejscu. Można było uzyskać informacje o zapotrzebowaniach aktualnego rynku pracy. Uczestnictwo w Targach pozwoliło nam na promocję projektów oraz rekrutację uczestników do projektów.