Szkolenie uczniów przez organizację „CARITAS” z Gimnazjum nr 1 im. ks.Stanisława Ormińskiego odbyło się 12 listopada 2008r. w tej szkole, przy
ulicy Rodziewiczówny 10.
Warsztaty zaczęły się od przedstawienia celu spotkania i poznania działalności organizacji „CARITAS”. Później kolejno dowiadywaliśmy się o
znaczeniu ważnych słów, takich jak np. : miłosierdzie i pomoc, które są dla
takich organizacji jak „CARITAS” podstawą funkcjonowania. Uczyliśmy się jak
reagować na potrzeby innych, na przykładzie przypowieści o „Miłosiernym
Samarytaninie.” Później każda z wcześniej wydzielonych grup miała za zadanie
stworzyć plakat akcji charytatywnej, przez siebie wymyśloną. Po skończeniu
plakatów, wspólnie z ks. Krzysztofem omawialiśmy pomysły na akcję. Np. czy
będzie ona wykonalna, potrzebna i przydatna dla potrzebujących.
Myślę, że każdy z uczniów biorących udział w szkoleniu zgłębił swą wiedzę o
organizacji „CARITAS” i, że wielu z nas się do niej przyłączy.
W imieniu całej szkoły – Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego dziękujemy wolontariatowi „CARITAS” za przeprowadzone szkolenie.
Po nim, uważniej będziemy patrzeć na potrzebujących, którzy znajdują się w naszym najbliższym środowisku.
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi.