Dnia 26.lutego 2016r. personel naszego ośrodka wziął udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Odświeżyliśmy sobie wiedzę dotyczącą sposbów udzielania pierwszej pomocy oraz procedur radzenia sobie w nagłych sytuacjach, wymagających pomocy przedmedycznej.