Wczoraj w Łapinie wychowawcy świetlic żukowskich zapoznawali się z tematem mediacji. Zajęcia poprowadził mediator – Pan Paweł Barczykowski. Szkolenie zorganizowane zostało przy okazji comiesięcznego spotkania kadry, w którym uczestniczą wychowawcy wszystkich świetlic prowadzonych przez Caritas na terenie Gminy Żukowo.

Podczas szkolenia rozmawialiśmy m.in. o tym, kim jest mediator i jaka jest jego rola w rozwiązywaniu konfliktów, a także czym jest sam konflikt, jakie są jego fazy i rodzaje oraz wybrane techniki rozwiązywania.

Mamy nadzieję, że zdobyta wczoraj wiedza przyda nam się w praktyce – podczas prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.