Dzisiaj w Centrum Wolontariatuna Jesionowej członkowie zarządu i opiekunowie Szkolnych Kół Caritas wzięli udział w czterogodzinnych warsztatach, podczas których młodzi wolontariusze uczyli się jak być dobrym liderem oraz jak planować i organizować pracę zespołu. W tym czasie opiekunowie mieli inne zadanie, co do końca pozostało tajemnicą i było ogromną niespodzianką dla uczniów na zakończenie zajęć.

W warsztatach wzięli udziął przedstawiciele sześciu SKC z trzech szkół podstawowych (SP nr 65 z Gdańska, SP nr 9 z Sopotu i SP nr 44 z Gdyni) oraz trzech gimnazjów (Gimnazjum nr 24 i 26 z Gdańska oraz Gimnazjum z Trąbek Wielkich). Mimo róznicy wieku grupa bardzo się zintegrowała i świetnie współrpacowała przez całe zajęcia.

Serdecznie dziękujemy Pani Magdzie za poprowadzenie warsztatów, a wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie!

Za tydzień kolejne szkolenie – tym razem dla nieco starszej grupy, czyli gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.